Top

Disclaimer

Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van de website van De woningadviseur. Door deze pagina's te raadplegen, stem je in met deze disclaimer.

Verstrekken informatie


De gegevens die De woningadviseur digitaal beschikbaar stelt, heeft als enig doel: het verstrekken van informatie. Maar ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Niet aansprakelijk


Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de site wordt doorverwezen. De woningadviseur aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

Copyright


De op deze website afgebeelde gegevens - waaronder inbegrepen teksten, foto's, illustraties, video's, grafisch materiaal en logo's - zijn eigendom van/of in licentie bij De woningadviseur en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.  

Heb je nog vragen over de disclaimer van De woningadviseurNeem dan contact met ons op.